МВР

ГД "Национална полиция"

 

Доставка на външни пневматични гуми за техниката от щата на Главна дирекция „Национална полиция“

07 окт 2016

Обява (pdf)

Документация (rar)

                                                                                            20.09.2016

Срокът за получаване на оферти се удължава до 04.10.2016 г. до 16:00 часа. 

Отварянето на получените оферти ще бъде от 10:00 часа на 05.10.2016 г. в сградата на ГДНП, гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1.

                                                                                            30.09.2016

Протокол от работата на комисията

Протокол (doc)                                                                   07.10.2016

Договор    (pdf)                                                                  21.10.2016

Приложения към договора:

1.Техническо предложение на участника (pdf);

2. Ценова оферта (pdf)

 

 17 октомври 2018 | 16:35