МВР

ГД "Национална полиция"

 

"Доставка и гаранционна поддръжка на десет мобилни криминалистични лаборатории с оборудване и 3 D скенери, необходими за извършване на огледи на местопроизшествия", по 5 (пет) обособени позиции, както следва:

16 апр 2020

по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 г.

1.Обособена позиция № 1 „Доставка и гаранционна поддръжка на десет мобилни криминалистични лаборатории“;
2.Обособена позиция № 2 „Доставка на оборудване за десет мобилни криминалистични лаборатории“;
3.Обособена позиция № 3 „Доставка на 3 D скенери и гаранционна поддръжка на  3 D скенери“;
4.Обособена позиция № 4 „Доставка на допълнително оборудване за десет мобилни криминалистични лаборатории“;
5.Обособена позиция № 5 „Доставка и гаранционна поддръжка на безпилотен летателен апарат“ (въздушeн дрон).


Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите Вашите предложения до 18:00 часа на 27.04.2020 г., на адрес: гр. София - 1715, булевард „Александър Малинов“ № 1 в деловодството на ГДНП – МВР, на вниманието на сектор "Експертно-криминалистическа дейност" – ГДНП или на e-mail: [email protected]   
 

 21 април 2020 | 11:47