МВР

ГД "Национална полиция"

 

„Доставка и гаранционна поддръжка на 3 (три) броя нови транспортни средства за нуждите на ГДНП“

13 мар 2020


Предложенията да се представят в деловодството на Главна дирекция "Национална полиция", на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1
или да се изпратят на е-mail: [email protected]
в срок до 23.03.2020 г. включително, на вниманието на сектор "Обществени поръчки" – ГДНП.
Прикачени документи Техническа спецификация   (doc - 108,00KB) - 13 мар 2020 11:06

 16 април 2020 | 10:20