МВР

ГД "Национална полиция"

 

„Доставка на компютърно оборудване“

06 авг 2019

в изпълнение на проект на тема „Укрепване капацитета на Полицията за противодействие на нелегалния трафик на отпадъци“, в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 г.

Техническа спецификация за обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП   06.08.2019 г.

Предложенията следва да се представят в деловодството на Главна дирекция "Национална полиция" на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1 или да се изпратят на е-mail: [email protected] в срок до 13.08.2019 г. на вниманието на сектор "Управление на собствеността" – ГДНП.

 06 август 2019 | 14:40