МВР

ГД "Национална полиция"

 

"Доставка на офис техника за нуждите на Главна дирекция "Национална полиция" по две обособени позиции

20 фев 2020

финансирана от непреките разходи по проекти на Механизма за спешна помощ по фонд "Вътрешна сигурност"Предложенията да се представят в деловодството на Главна дирекция "Национална полиция", на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1
или да се изпратят на е-mail: [email protected]
в срок до 28.02.2020 г. включително, на вниманието на сектор "Обществени поръчки" – ГДНП.
Прикачени документи 1.Техническа спецификация по обособена позиция № 1   (docx - 47,00KB) - 20 фев 2020 16:39
2.Техническа спецификация по обособена позиция № 2   (docx - 48,00KB) - 20 фев 2020 16:40

 13 март 2020 | 11:07