МВР

ГД "Национална полиция"

 

„Закупуване на компютърни конфигурации и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на ГДНП“

26 авг 2019

финансирана със средства получени от Агенция „Митници“ в изпълнение на Споразуменията между Европейската комисия, държавите членки и четири големи тютюнопроизводители PMI, JTI, ITL и BAT, включваща 2 обособени позиции

Техническа спецификация по обособена позиция № 1: „Закупуване на компютърни конфигурации“ 
Техническа спецификация по Обособена позиция № 2: „Закупуване на преносими компютри (лаптопи)“

 Предложенията следва да се представят в деловодството на Главна дирекция "Национална полиция" на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1 или да се изпратят на е-mail: [email protected] в срок до 02.09.2019 г. на вниманието на сектор "Управление на собствеността" – ГДНП.

 16 април 2020 | 10:22