МВР

ГД "Национална полиция"

 

"Закупуване на 3 (три) броя транспортни средства за нуждите на ГДНП"

18 сеп 2019


Предложенията може да се представят в деловодството на Главна дирекция "Национална полиция", на адрес:
  гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1 или да се изпратят на е-mail: [email protected], в срок до 26.09.2019 г., включително. 
 На вниманието на сектор "Управление на собствеността" – ГДНП. 
Прикачени документи Техническа спецификация   (pdf - 3,30MB) - 18 сеп 2019 14:48

 18 септември 2019 | 14:51