МВР

ГД "Национална полиция"

 

„Извършване на СМР за обособяването на гаражна клетка в гараж в ЗЖУ – София за щабен автомобил, доставен по проект ISF0046“

06 авг 2019

по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 за безвъзмездна финансова помощ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“

Техническа спецификация за обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

Предложенията следва да се представят в деловодството на Главна дирекция "Национална полиция" на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1 или да се изпратят на е-mail: [email protected] в срок до 13.08.2019 г. на вниманието на сектор "Управление на собствеността" – ГДНП.

 06 август 2019 | 15:38