МВР

ГД "Национална полиция"

 

Обява

26 юни 2019

Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, съгласно заповед рег. № 8121з-733/26.06.2019 г. на министъра на вътрешните работи
Прикачени документи Obiava_2019   (pdf - 117,00KB) - 26 юни 2019 16:54

 26 юни 2019 | 16:54