МВР

ГД "Национална полиция"

 

Заместник-директор ГДНП

Стaрши комисар Тодор Гребенаров

Заместник-директор Гребенаров

На старши комисар Тодор Гребенаров със заповед на директора на ГДНП като заместник-директор на ГДНП са възложени функции по ръководство и контрол на дейността на следните структури в ГДНП:

 

1. отдел “Охранителна полиция”;
2. отдел “Пътна полиция”.

 

Приемно време:
всяка втора сряда от месеца, от 14.00 до 16.00ч.

 

 

Тодор Гребенаров е роден на 2 юни 1963 година в Карлово.

 

Образование:
Завършил е НВУ ”Васил Левски”- Велико Търново.
Преминал е обучение през редица курсове за професионална подготовка, национални и международни семинари, обучения, учения, сред които:
- курс за първоначална професионална подготовка във ВИПОНД-МВР през 1995 година;
- курс за повишаване на квалификацията в Центъра за специализация и подготовка на ръководни кадри при Академията на МВР през 2003 година;
- курс в Кралство Испания на тема: “Работна среща на звената за полицейска намеса през 2004 година”;
- курс в Република Гърция през 2013 година по въпросите на противодействието на тероризма;
- четири обучения във Федерална република Германия през 2005г. и 2006г., сред които по темите “Ръководен мениджмънт” и “Криминална и комунална превенция”;
- щабно учение в Берлин, Федерална република Германия – през 2010 година;
- национални семинари и обучения по темите, свързани с опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия през 2005г. и 2008 г.

Професионална кариера:
През 1995 година започва професионалното си развитие в Министерството на вътрешните работи като полицейски инспектор I степен в сектор “Охранителна полиция” в ОДМВР Пловдив. Последователно преминава през длъжностите полицейски командир, началник на сектор “Конен ескадрон и водачи на служебни кучета”, началник на сектор “Охрана на обществения ред”.
През 2004 година е назначен на длъжност началник на направление “Охранителна полиция и КАТ”, а от 1 септември 2006 година е началник на отдел “Опазване на обществения ред и превенция” към ОДП-Пловдив и му е присъдена категория Б, комисар. О
т 15 май 2010 година е началник на отдел “Охранителна полиция” към ОДМВР Пловдив.
Със заповед на министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев на 15 август 2013 година той е назначен за директор I степен на ОДМВР Пловдив.
Със заповед на министър Йовчев от 25 ноември 2013 година е назначен на длъжност директор на Главна дирекция “Национална полиция” и му е присъдена категория А, главен комисар.
Със заповед на министър Вучков от 26 февруари 2015 година е назначен на длъжност заместник-директор на Главна дирекция “Национална полиция”.

 

Награди:
За постигнати високи професионални резултати по време на службата си в МВР е награждаван 10 пъти с обявяване на благодарност и два пъти с писмена похвала. Сред получените от него отличия са “Почетен знак на МВР” – трета, втора и първа степен, съответно през 2006г., 2010г. и 2011г. През 2007 година му е връчен “Медал правосъдие, свобода, сигурност”.
През 2008 година му е присъдено отличието “Полицай на годината” за високи професионални достижения.
През 2009 година получава почетно отличие на МВР “За доблест и заслуга” - трета степен, а през 2017 година почетно отличие на МВР “За доблест и заслуга” - втора степен.
Награден с огнестрелно оръжие през 2012 година.
2019 г. - награден с почетно отличие на МВР "За доблест и заслуги" - I степен.