МВР

ГД "Национална полиция"

 

10 март 2020

Делегация на ГДНП взе участие в заключителната конференция по проект срещу насилието, основано на пола

Делегация на Главната дирекция „Национална полиция“ взе участие в заключителната конференция на Организацията са сътрудничество и сигурност в Европа (ОССЕ) на проекта „Ефективни правни стратегии и практики за борба с насилието, основано на пола в Източна Европа“. Форумът се състоя от 6 до 7 март в австрийската столица Виена. В делегацията от страна на МВР участваха зам.-директорът на ГДНП старши комисар Благородна Макева, инспектор Пенка Стоянова, национален координатор по проблемите на домашното насилие в България, инспектор Десислава Петрова-Льолева от отдел „Криминална полиция“ и Йоана Люцканова, старши разследващ полицай от ОДМВР-Шумен. От българска страна участваха още Емилия Кралева,  постоянен представител на България при Службата на ООН, преговорите и форумите на ОССЕ и международните организации във Виена, заместник-главният прокурор г-жа Десислава Пиронева, Сава Петров от ВКП, Ивайло Иванов, административен ръководител на Районната прокуратура в Кюстендил.

Насилието, основано на пола, е едно от най-сериозните и всеобхватни нарушения на правата на човека, което не само засяга личната безопасност и сигурност на жертвите, но също така пречи на тяхното индивидуално и обществено развитие. Поради редица недостатъци в системата на наказателното правораздаване и законодателството, много от жертвите са изложени на риск от по-нататъшно насилие.

Ето защо ОССЕ подпомага държавите-членки в разработването на програми и дейности, насочени към предотвратяване на всички форми на насилие, основано на пола.

В тази връзка и с финансовата подкрепа на Европейската комисия чрез Програмата за права, равенство и гражданство (2014-2020 г.) и правителствата на Германия и Австрия подобен проект беше реализиран между 2018 и 2020 г. в България, Унгария и Румъния.

Целта на проекта беше да се повиши чувствителността на обществото, но и да се подобрят професионалните знания, умения и технически капацитет на праовохранителните органи за справяне с насилието.

В България в рамките на проекта от страна на ГДНП бяха организирани обучения. Проведена беше и национална кампания на територията на цялата страна, насочена към превенция на домашното насилие и насилието, основано на пола.

 

Изображения

 10 март 2020 | 15:49