МВР

ГД "Национална полиция"

 

26 ноември 2020

Дни срещу насилието, основано на пола

От 25 ноември, Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените, до 10 декември, се провеждат дни срещу насилието, основано на пола. Целта е да се повиши обществената осведоменост, за да се постигне промяна и да намалеят случаите на домашно насилие.

 

 


 26 ноември 2020 | 18:37