МВР

ГД "Национална полиция"

 

25 ноември 2019

МВР и ГДНП са партньор в започналата регионална кампания на ОССЕ за повишаване на осведомеността срещу насилието, основано на пола

Тя се провежда в България, Румъния и Унгария

Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа (ОССЕ) започна кампания в три страни от Югоизточна Европа- България, Румъния и Унгария срещу насилието над жени. У нас за началото бе избрана датата 25-ти ноември 2019 г., когато се отбелязва Международния ден срещу насилието над жени. „Целта на кампанията е повишаване на осведомеността срещу насилието, основано на пола“, каза на пресконференция за.-директорът на Главната дирекция „Национална полиция“ старши комисар Благородна Макева. Па нея присъстваха инспектор Пенка Стоянова от Охранителна полиция, инспектор Десислава Викторова от Криминална полиция и Калина Лазарова от Националния институт на правосъдието.

Кампанията ще е с продължителност 3 седмици, а партньори от страна на България са МВР, ГДНП, Националният институт на правосъдието и Върховната касационна прокуратура.

Кампанията е последната част на проекта „Ефективни наказателноправни стратегии и практики за борба с насилието, основано на пола в Източна Европа“ (Effective Criminal Justice Strategies and Practices to Combat Gender-based Violence in Eastern Europe), който се изпълнява през последните две години в трите държави. Тя е насочена, както към полицейските служители, така и към обществото и самите жертви.

„Важно е да се осъзнае, че борбата срещу насилието, основано на пола, не трябва да е занимание само на правоприлагащите органи и правосъдната система, но и на социалната и на гражданското общество. А това е възможно чрез цялостния и комплексен подход, който ОССЕ има към сигурността", отбелязва в свое обръщение ръководителят на проекта Ян Мил.

В рамките на проекта полицаите, които са първите реагиращи в случаи на насилие, ще бъдат снабдени с наръчник, в който се съдържат и указания за работата по такива случаи.

За да се постигне осведомяване на широката общественост са изработени плакати, телевизионни и радиоклипове. Чрез тях се цели, освен повишаване на осведомеността по въпросите на насилието над жени, но и насърчаване на подаването на сигнал. С тяхна помощ ще бъдат популяризирани и безплатните линии за помощ, предлагани в трите държави, както и на възможностите за последваща закрила към жените, преживяват насилие.

 

 

 

Изображения

 25 ноември 2019 | 14:11