МВР

ГД "Национална полиция"

 

14 ноември 2019

На вниманието на водачите

Пътна полиция напомня на водачите, че трябва да обърнат внимание на гумите на техните превозни средства. Според чл. 139, ал. 4 от Закона за движение по пътищата, движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март. Неспазилите това изискване се санкционират по реда на чл. 183, ал. 4, т. 5, който предвижда глоба от 50 лева.
Повече съвети и подробности вижте в сайта на Пътна полиция.

 14 ноември 2019 | 10:24