МВР

ГД "Национална полиция"

 

06 декември 2019

Промяна в наредбата за регистрация на ППС

От 1 декември 2019 г. е в сила изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

С направените промени се дава възможност при промяна собствеността на регистрирано пътно превозно средство, когато новият собственик е с постоянен адрес в област, различна от тази на продавача, да се извърши регистрация на превозното средство, като за него се издава ново свидетелство за регистрация на ППС, в което се вписва новият собственик и постоянният му адрес, а табелите с регистрационен номер се сменят само по желание на собственика. 

 

 06 декември 2019 | 16:28