МВР

ГД "Национална полиция"

 

05 декември 2019

Служители на ГДНП обмениха опит със свои колеги от Райнланд-Пфалц

Служители на ГД „Национална полиция“ бяха на обмяна на опит при техни колеги от Министерството на вътрешните работи и спорта на провинция Райнланд-Пфалц, ФР Германия. Началникът на отдел „Методическо ръководство на дейностите по разследване“ в ГДНП комисар Ваня Георгиева, инспектор Петър Петров от сектор „Детска престъпност“ и главен експерт Цецка Желязкова от сектор „Международно сътрудничество и международни проекти”  реализираха поредица от срещи с експерти от германската провинция, занимаващи се младежка престъпност и работа с малолетни мигранти. По време на визитата беше обменен ценен опит за работата по подобен вид престъпления и начините за превенция, както за проблемите, възникващи около децата бежанци.

 

Изображения

 05 декември 2019 | 16:02