МВР

ГД "Национална полиция"

 

13 август 2020

Старши комисар Макева: Нужен е координиран мултидисциплинарен подход в оказването на подкрепа на пострадалите от домашно насилие

Представители на институциите и неправителствени организации проведоха среща-конференция, посветена на домашното насилие в условията на пандемията от KOVID-19. В рамките на форума бяха представени резултати от работата по 6-месечния проект "Превенция и отговор към домашното насилие в условията на извънредно положение, в контекста на пандемията COVID-19". Той се осъществява от Асоциация "Деметра" съвместно с УМБАЛСМ „Пирогов“, Главна дирекция „Национална полиция“ и Министерството на правосъдието. Целта на проекта е да разшири обхвата на действията си за подкрепа на жертвите на домашно насилие чрез приемната за тези жертви, горещия телефон, на който могат да получат помощ и предстоящо стартиране на национален.
Инициативата "Приемна за жертви на домашно насилие и Гореща телефонна линия" има подкрепа и от фонд "Обединени срещу COVID-19" и фондация "Tide.
Проектът се явява продължение на съвместната инициатива за изграждане на „Приемна за жертви на домашно насилие в УМБАЛСМ Пирогов“, която се проведе през 2019 г. в рамките на шестмесечен проект, финансиран от Министерство на правосъдието. По време на въведеното извънредно положение в страната във връзка с разпространението на коронавируса, приемната продължи да функционира като „Психологична денонощна телефонна линия за обслужване при кризи - тел: 0700 40 150“.
На форума бяха обсъдени различни предизвикателства около правораздаването при домашно насилие, регистриране на сигналите в полицията по време на извънредното положение, както и здравната грижа за жертви в този период. Представена бе и подкрепящата роля на МВР и Прокуратурата в борбата срещу домашното насилие.
В рамките на извънредното положение е констатиран повишен брой сигнали на ЕЕН 112 за случаи на домашно насилие, каза пред участниците в срещата зам.-директорът на ГДНП ст. комисар Благородна Макева. Пред делегатите тя акцентира и на необходимостта от координиран мултидисциплинарен подход в оказването на подкрепа на пострадалите.
В конференцията участие взе и заместникът на главния прокурор на Република България, г-жа Десислава Пиронева, която представи ролята и ангажимента на Прокуратурата в работата по случаи на домашно насилие.
За повишаване информираността по значимата обществена тема за превенция и защита от домашно насилие бе представен проект за интернет страница със свободен достъп, обединяващ информацията по проблема в национален мащаб.

Изображения

 13 август 2020 | 15:02