МВР

ГД "Национална полиция"

 

09 септември 2020

Ст. комисар Макева: В МВР отдавна е възприет принципът на равнопоставеност между двата пола

Зам.-директорът на ГДНП участва в дискусия „20 години – жените, мирът и сигурността“, организирана от Народното събрание на Република България

Дискусията бе организирана във връзка с отбелязването на 20-годишнината от приемането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН, утвърждаваща важната роля на жените в процесите на предотвратяването и разрешаването на конфликти и изграждането на мира. 

На официалното откриване председателят на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева заяви, че жените в униформа допринасят за баланса при разработването на адекватни и иновативни подходи за разрешаване на конфликти във всички сфери на живота със своите качества, стоицизъм, себеотрицание и сила на духа.  Цвета Караянчева подчерта важността на форума, за да се очертае още по-добре ролята на жените не само в сектор „Сигурност“, но и във всички останали сфери на политическия, икономическия и социалния живот.

По думите ѝ работещите жени в службите за сигурност и отбраната са както пример за следващите поколения, така и гарант, че усилията на държавата не са епизодични, защото те не са допуснати там по нечие благоволение, а са извоювали мястото си с професионализъм, воля, упоритост и с действията си доказват, че наравно с мъжете защитават честта на пагона.

В МВР отдавна е възприет принципът на равнопоставеност между двата пола, заяви заместник-директорът на ГД “Национална полиция“ ст. комисар Благородна Макева по време на инициираната от Народното събрание на Република България дискусия „20 години – жените, мирът и сигурността“ . По думите ѝ вътрешното ведомство не е капсулирано само за мъже, около 25 % от състава, който работи в системата н МВР, е от жени, като около 16 % от всички ръководни служители в МВР са жени.

Старши комисар Макева посочи, че на длъжностите, при които се изисква специфична квалификация и образование процентът на заетите жени е по-висок. Така е в разследването, където при разследващите полицаи жените преобладават и са повече от 50 %. Повече от половината са и началниците на секторите и отделите „Разследване“ жени. В Икономическа полиция те са 18%. Заместник-директорът на ГДНП уточни, че най-висок е процентът на жените, които работят в общата и специализираната администрация на МВР, където повече от 50 % от директорите и ръководителите на структури са жени. При експертните длъжности по Закона за държавния служител заетите жени са почти 60 %. 

Главна дирекция „Национална полиция“ е с най-висок на представителство на жените сред всички главни дирекции в МВР - общо 23 % от държавните служители с полицейски правомощия.

Ст. комисар Макева отбеляза, че МВР е една от институциите, която участва активно чрез свои експерти в разработването на приетия през март т.г. Национален план за действия относно жените, мира и сигурността 2020-2025 г., а така също и в разработващия се в момента проект на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021 – 2030 г.

В рамките на проявата бяха обсъдени различни аспекти на равенството между жените и мъжете и тяхната ангажираност за поддържането на мира и сигурността, необходимостта от осигуряването на все по-голямо представителство на жените във всички нива в процеса на вземане на решения на национални, регионални и международни институции и механизми за предотвратяване, управление и разрешаване на конфликти. 

От МВР участие във форума взеха още зам.-директорът на Дирекция "Миграция" комисар Марияна Маринова, началникът на Пето РУ-СДВР, комисар Мариета Иванова, комисар Румяна Борисова, началник на отдел "Гранични проверки" в ГДГП, комисар Ваня Георгиева, началник на отдел "Методическо ръководство на дейностите на разследване" в ГДНП, гл. инспектор Весела Маринова-Петрова, началник на сектор "Експертно-криминалистическа дейност" в ГДНП, инсп. Пенка Стоянова от отдел "Охранителна полиция", ГДНП, инсп. Десислава Петрова-Льолева от сектор "Престъпления против личността" при отдел "Криминална полиция", ГДНП, Живка Иванова, началник на сектор "ДНК-анализи" при НИК, Евелина Лазарова, началник на сектор "Компютърни системи и мрежови устройства" при НИК", както и жени-служители на МО, заемащи ръководни и изпълнителски позиции в различните структури на МО и въоръжените сили, и на Сдружението на жените военнослужещи.  

 

Изображения

 30 септември 2020 | 13:50