МВР

ГД "Национална полиция"

 

21 февруари 2020

10 785 водачи на автобуси и товарни автомобили са проверени по време на последната опрация по линя на ROADPOL

Приключи операцията за проверка на водачите на товарните автомобили и автобусите. Тя се проведе от 2 до 16 февруари 2020 г. и бе организирана по линия на ROADPOL, като аналогични действия бяха извършени на територията на всички държави-членки.

След приключване на проверките и обобщаване на получената информация в Главна дирекция  “Национална полиция”, на територията на страната са проверени общо 8 660 товарни автомобила. При тях са установени общо 3237 нарушения, като на 40 от проверените МПС е наложена забрана да продължат движението си.

Най-честото установено нарушение при тях е било превишаване на скоростта – 1012 случая, 242 са били установените случаи на неизползване на обезопасителни колани, нередовни документи на водачите – 502 и превозното на средство – 139.

Проверените автобуси в рамките на операцията са били 2125, като при тях са установени общо 446 нарушения.

Най-много са били извършените нарушения с превишаване на скоростта – 72, неизползване на обезопасителни колани – 40, нередовни документи на водачите - 69 и техническа неизправност на превозното средство – 41.

 

 21 февруари 2020 | 14:56