МВР

ГД "Национална полиция"

 

21 октомври 2020

#EUFocusDay: Ден за превенция на домовите кражби

На 21 октомври 2020 г. се провежда Европейския фокус ден за превенция на домовите кражби. Той се провежда за втори път и основен организатор е Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN), която заедно с държавите - членки, реализира тази кампания с цел да се подкрепи борбата срещу това престъпление като се повиши информираността на гражданите как да се защитят срещу подобни посегателства.

Домовите кражби са престъпление, широкоразпространено на целия континент. Всяка европейска държава прилага различни действия за противодействие. Тези кражби засягат не само собствеността на жертвите, те са посегателство срещу чувството за сигурност у дома – място, което всички ние имаме нуждата да възприемаме като най-сигурно. Това води до сериозни негативни ефекти върху психиката на потърпевшите и техните близки. Ето защо държавите – членки на Европейска мрежа за превенция на престъпността и EUROPOL, обединиха усилията си, за да организират тази инициатива за втори път на европейска територия.

Поради Covid-19 и трудностите при организирането на физически събития превантивната кампания за #StopDomesticBurglaries, Вторият европейски фокус ден за превенция на домовите кражби 2020 е само онлайн събитие.

За повече информация и практически съвети:

eucpn.org/focus-day

twitter.com/eucpn

facebook.com/eucpn

linkedin.com/company/eucpn

www.zashtitidomasi.eu

facebook.com/gdnp.mvr.bg

 

Прикачени документи My Movie   (mp4 - 29,41MB) - 21 окт 2020 10:48

 21 октомври 2020 | 10:49