МВР

ГД "Национална полиция"

 

"Доставка и гаранционна поддръжка на десет мобилни криминалистични лаборатории с оборудване и 3 D скенери, необходими за извършване на огледи на местопроизшествия"

08 май 2020

по Обособена позиция № 1 "Доставка и гаранционна поддръжка на десет мобилни криминалистични лаборатории“

 

 

Настоящата обществена поръчка се провежда по проект на ГДНП - МВР, на тема: "Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство", финансиран по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 г.

Съгласно чл. 44, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗОП възложителят публикува цялата информация по повод извършената пазарна консултация. 

Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите Вашето предложение до 17:30 часа на 15.05.2020 г., на адрес: гр. София - 1715, булевард „Александър Малинов“ № 1 в деловодството на ГДНП – МВР, на вниманието на сектор "Експертно-криминалистическа дейност" – ГДНП или на e-mail: [email protected]  

Прикачени документи Пазарна консултация   (pdf - 461,00KB) - 08 май 2020 11:30
Приложение № 1 – Техническа спецификация   (doc - 117,00KB) - 08 май 2020 11:31
Приложение № 2 – Предложение на участника   (doc - 62,00KB) - 08 май 2020 11:32

 08 май 2020 | 11:33