МВР

ГД "Национална полиция"

 

"Доставка и гаранционна поддръжка на десет мобилни криминалистични лаборатории с оборудване и 3 D скенери, необходими за извършване на огледи на местопроизшествия", по Обособена позиция № 1

21 апр 2020

„Доставка и гаранционна поддръжка на десет мобилни криминалистични лаборатории“

Настоящата обществена поръчка се провежда по проект на ГДНП - МВР, на тема:"Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство", финансиран по програма
 "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 г. 

 
Съгласно чл. 44, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗОП, възложителят публикува цялата информация по повод извършената пазарна консултация. 

Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите Вашето предложение до 18:00 часа на 27.04.2020 г., на адрес: гр. София - 1715, булевард „Александър Малинов“ № 1 в деловодството на ГДНП – МВР, на вниманието на сектор "Експертно-криминалистическа дейност" – ГДНП или на e-mail: [email protected]   
Прикачени документи Пазарна консултация   (pdf - 905,00KB) - 21 апр 2020 11:33
Приложение № 1   (doc - 137,00KB) - 21 апр 2020 11:33
Приложение № 2   (doc - 62,00KB) - 21 апр 2020 11:33

 24 април 2020 | 15:58