МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Димка Ваньова Трифонова за Стефан Велков

02 фев 2021

На основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка със извършена служебна проверка, Ви уведомяваме:

Издадени са Заповеди рег. № 11938з-322/18.02.2015 г. и рег. № 3286з-4987/04.12.2018 г. на директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП), касаещи Стефан Пейчев Велков, на когото сте пълномощник.

Заповедите са изпратени в СДВР, с разпореждане да Ви бъдат съобщени на посочения от Вас адрес.

ГДНП е уведомена, че не сте намерена на адреса и заповедите не са съобщени.

Заповедите може да Ви бъдат предоставени в ГДНП, на адрес:

гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов”№ 1.

 

 02 февруари 2021 | 12:55