МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦА "БУРГАС-ИНК" ООД- ГР. БУРГАС

20 сеп 2019

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратена заповед с № 3286з-3350/26.08.2019 г. по описа на ГДНП, за отнемане на издадените Ви лицензи за извършване на частна охранителна дейност. Даповедта Ви е изпратена на  заявения от Вас адрес. В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерен на адреса и заповедта не Ви е връчена. Копие на заповедта може да получите в ГДНП на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1. 

 20 септември 2019 | 14:15