МВР

ГД "Национална полиция"

 

Съобщение до търговеца "ГАРД 21" ЕООД, ЕИК 201675230

11 сеп 2020

На основание чл. 61, ал. 3 от Администранивно процесуалния кодест, Ви уведомява, че Ви е изпратено съобщение рег. 328600-29072/17.06.2020 г. по описа на ГДНП, за отнемане на издадевият Ви лиценз за извършване на частна охранителна дейност.
Съобщението Ви е изпратено на заявеният от Вас адрес. В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерен на адреса и съобщението не Ви е връчено. Копие от него можете за получите в ГДНП на адрес: гр. София-1715, бул. Ал. Малинов 1.

 18 септември 2020 | 13:04