МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦА "ГАРД 21" ЕООД, ЕИК 201675230 ОТ ГРАД ПЛОВДИВ

29 дек 2020

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратена заповед № 3286з-3996/26.10.2020 г. по описа на ГДНП, за отнемане на издадения Ви лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Заповедта Ви е изпратена на  заявения от Вас адрес. В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерени на адреса и заповедта не Ви е връчена. Копие на заповедта може да получите в ГДНП, на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1. 

 29 декември 2020 | 10:23