МВР

ГД "Национална полиция"

 

Съобщение до търговеца "ЕУРО СЕКЮРИТИ" ООД ЕИК 200893621

10 юли 2020

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ВИ Е ИЗПРАТЕНО СЪОБЩЕНИЕ С РЕГ. № 328600-29059/17.06.2020 Г. ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОТНЕМАНЕ НА ПРИТЕЖАНВАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЗЧОД.
СЪОБЩЕНИЕТО Е ИЗПРАТЕНО НА ЗАЯВЕНИЯ ОТ ВАС АДРЕС. В ГДНП Е ПОСТЪПИЛА ОБРАТНА РАЗПИСКА, ЧЕ НЕ СТЕ НАМЕРЕНИ НА АДРЕСА И СЪЩОТО НЕ Е ВРЪЧЕНО.
МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ КОПИЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
В ГДНП НА АДРЕС ГР. СОФИЯ-1715, БУЛ. "АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ", № 1.

 10 юли 2020 | 10:24