МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦА "КЕЙБИЛД" ЕАД-ЕИК 175232565-ГР. СОФИЯ-1324

26 ное 2020

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратена заповед № 3286з-3531/24.09.2020 г. по описа на ГДНП, за отнемане на издадения Ви лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Заповедта Ви е изпратена на  заявения от Вас адрес. В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерени на адреса и заповедта не Ви е връчена. Копие на заповедта може да получите в ГДНП, на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1. 

 02 декември 2020 | 16:13