МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦА "КОНТРОЛ РИСК ГРУП" ЕООД, ЕИК 200328650, ГР. СОФИЯ

04 авг 2020

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратена заповед с № 3286з-677/17.02.2020 г. по описа на ГДНП, за отнемане на издаденият Ви лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Заповедта Ви е изпратена на  заявения от Вас адрес. В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерен на адреса и заповедта не Ви е връчена. Копие на заповедта може да получите в ГДНП на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1.

 04 август 2020 | 15:48