МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦА НИКСТРОЙ-2001 ЕООД, ЕИК 122067180 ОТ ГРАД СОФИЯ

06 яну 2021

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратена заповед № 3286з-4044/27.10.2020 г. по описа на ГДНП, за отнемане на издадения Ви лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Заповедта Ви е изпратена на  заявения от Вас адрес. В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерени на адреса и заповедта не Ви е връчена. Копие на заповедта може да получите в ГДНП, на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1. 

 06 януари 2021 | 11:20