МВР

ГД "Национална полиция"

 

Съобщение до търговеца "СЕКЮРИТИ ДИМИТРОВ" ЕООД, ЕИК 202541946

18 юни 2020

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ВИ Е ИЗПРАТЕНО СЪОБЩЕНИЕ С РЕГ. № 328600-40745/20.08.2019 Г. ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОТНЕМАНЕ НА ПРИТЕЖАНВАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЗЧОД.
СЪОБЩЕНИЕТО Е ИЗПРАТЕНО НА ЗАЯВЕНИЯ ОТ ВАС АДРЕС. В ГДНП Е ПОСТЪПИЛА ОБРАТНА РАЗПИСКА, ЧЕ НЕ СТЕ НАМЕРЕНИ НА АДРЕСА И СЪЩОТО НЕ Е ВРЪЧЕНО.
МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ КОПИЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
В ГДНП НА АДРЕС ГР. СОФИЯ-1715, БУЛ. "АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ", № 1.

 18 юни 2020 | 17:11