МВР

ГД "Национална полиция"

 

Съобщение до търговеца "СИГМА СОД СЕКЮРИТИ" ООД, ЕИК 204871490

18 юни 2020

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратена заповед с № 3286з-1765/26.05.2020г. по описа на ГДНП, за отнемане на издадените Ви лицензи за извършване на частна охранителна дейност. Заповедта Ви е изпратена на  заявения от Вас адрес. В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерен на адреса и заповедта не Ви е връчена. Копие на заповедта може да получите в ГДНП на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1.

 18 юни 2020 | 10:08