МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦА "ТТ СЕКЮРИТИ" ЕООД, ЕИК 203661507 ОТ ГР. СОФИЯ

13 фев 2020

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратено съобщение с № 328600-46609/26.09.2019 г. по описа на ГДНП, за отнемане на издадения Ви лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Съобщението Ви е изпратено на  заявения от Вас адрес. В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерен на адреса и съобщение не Ви е връчено. Копие на съобщението може да получите в ГДНП на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1.

 13 февруари 2020 | 07:50