МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦА "3$1 СОТ" ЕООД, ЕИК 201045826 ОТ ГР. СОФИЯ

01 окт 2020

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратена даповед № 3286з-2641/29.07.2020 г. по описа на ГДНП, за отнемане на издадения Ви лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Заповедта Ви е изпратена на  заявения от Вас адрес. В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерен на адреса и заповедта не Ви е връчена. Копие на заповедта може да получите в ГДНП на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1. 

 01 октомври 2020 | 16:11