МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦЪТ "ДЖИ ЕН ЕН" ЕООД, ЕИК 104073915 ОТ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

02 дек 2020

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратена заповед № 3286з-3677/02.10.2020 г. по описа на ГДНП, за отнемане на издадения Ви лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Заповедта Ви е изпратена на  заявения от Вас адрес. В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерени на адреса и заповедта не Ви е връчена. Копие на заповедта може да получите в ГДНП, на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1. 

 02 декември 2020 | 16:16