МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦЪТ "ЕУРО СЕКЮРИТИ" ООД, ЕИК 200893621

18 сеп 2020

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратена даповед № 3286з-3145/25.08.2020 г. по описа на ГДНП, за отнемане на издадения Ви лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Заповедта Ви е изпратена на  заявения от Вас адрес. В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерен на адреса и заповедта не Ви е връчена. Копие на заповедта може да получите в ГДНП на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1. 

 18 септември 2020 | 13:28