МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Фарук Рейхан Неджиб

06 дек 2019

На основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка със извършена служебна проверка, Ви уведомяваме:

Издадена е Заповед рег. № 3286з-4338/05.11.2019 г. на директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

Заповедта е изпратена в ОДМВР Силистра, с разпореждане да Ви бъде съобщена на посочения от Вас адрес.

ГДНП е уведомена, че не сте намерен на адреса и заповедта не е съобщена.

Заповедта може да Ви бъде съобщена (предоставена) в ГДНП, на адрес:

гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов”№ 1.

 

 06 декември 2019 | 09:37