МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2019-0011 „Поддържане и развитие на Единен административен регистър – контрол на общоопасните средства (ЕАР-КОС) в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления“

16 дек 2019

Открита процедура, финансирана по фонд „Вътрешна сигурност“, включваща следните обособени позиции:

– обособена позиция № 1: „Доставка на техническо оборудване (компютри, скенери, принтери, фотоапарат и консумативи за специализирани принтери) в Центъра за персонализация и технологично администриране в сектор КОС – ООП – ГДНП“;

– обособена позиция № 2: „Осъществяване на взаимодействие между АИС ЕАР-КОС с енциклопедията за оръжия, осигуряване на поддръжката й и актуализиране на информацията в нея“,

по проект „Поддържане и развитие на Единен административен регистър – контрол на общоопасните средства в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления“, „Инструмент за полицейското сътрудничество и управлението на кризи 2014 – 2020 г.“

Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване.

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 13.12.2019 г.

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 1,60MB) - 16 дек 2019 14:05
Обявление за поръчка   (pdf - 3,93MB) - 16 дек 2019 14:05
Документация за обществена поръчка. Образци на документи.   (doc - 361,00KB) - 18 дек 2019 11:22
espd-request Образец № 2 ЕЕДОП   (zip - 87,00KB) - 18 дек 2019 11:26
Образец №5.1 Предложение за изпълнение на поръчката по позиция 1   (docx - 61,00KB) - 18 дек 2019 11:28
Образец №5.2 Предложение за изпълнение на поръчката по позиция 2   (docx - 43,00KB) - 18 дек 2019 11:28
Приложение № 1 Техническа спецификация по обособена позиция 1   (doc - 240,00KB) - 18 дек 2019 11:30
Приложение № 2 Техническа спецификация по обособена позиция 2   (doc - 122,00KB) - 18 дек 2019 11:30
Приложение № 3 – Методика по обособена позиция 1   (doc - 62,00KB) - 18 дек 2019 11:31
Приложение № 4 – Методика по обособена позиция 2   (doc - 60,00KB) - 18 дек 2019 11:31
Приложение № 5 Проект на договор по позиция 1   (docx - 166,00KB) - 18 дек 2019 11:31
Приложение № 6 Проект на договор по позиция 2   (docx - 172,00KB) - 18 дек 2019 11:32
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителн   (pdf - 1,17MB) - 23 яну 2020 10:51
Решение прекратяване на процедурата   (pdf - 528,00KB) - 06 фев 2020 11:20
Обявление за възложена поръчка (прекратена)   (pdf - 3,40MB) - 24 фев 2020 10:40

 13 август 2020 | 15:10