МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2020-0004 „Доставка и гаранционна поддръжка на 3 (три) броя нови транспортни средства за нуждите на ГДНП“

14 апр 2020

Прикачени документи Решение за откриване на поръчка   (pdf - 6,89MB) - 14 апр 2020 13:14
Обявление за поръчка   (pdf - 1,29MB) - 14 апр 2020 13:14
Документация за обществена поръчка   (doc - 304,00KB) - 14 апр 2020 13:14
espd-request Образец № 2 ЕЕДОП   (zip - 85,00KB) - 14 апр 2020 13:19
Образец №9 Предложение за изпълнение на поръчката   (docx - 31,00KB) - 14 апр 2020 13:20
Приложение №1 Техническа спецификация   (doc - 108,00KB) - 14 апр 2020 13:20
Приложение №2 Методика за оценка компютри митници   (doc - 72,00KB) - 14 апр 2020 13:20
Приложение №3 Проект на договор   (docx - 43,00KB) - 14 апр 2020 13:20
Съобщение за отваряне на ценови предложения   (pdf - 219,00KB) - 27 май 2020 16:49

 27 май 2020 | 16:49