МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2020-0004 „Доставка и гаранционна поддръжка на 3 (три) броя нови транспортни средства за нуждите на ГДНП“

14 апр 2020

 

Прикачени документи Решение за откриване на поръчка   (pdf - 6,89MB) - 14 апр 2020 13:14
Обявление за поръчка   (pdf - 1,29MB) - 14 апр 2020 13:14
Документация за обществена поръчка   (doc - 304,00KB) - 14 апр 2020 13:14
espd-request Образец № 2 ЕЕДОП   (zip - 85,00KB) - 14 апр 2020 13:19
Образец №9 Предложение за изпълнение на поръчката   (docx - 31,00KB) - 14 апр 2020 13:20
Приложение №1 Техническа спецификация   (doc - 108,00KB) - 14 апр 2020 13:20
Приложение №2 Методика за оценка компютри митници   (doc - 72,00KB) - 14 апр 2020 13:20
Приложение №3 Проект на договор   (docx - 43,00KB) - 14 апр 2020 13:20
Съобщение за отваряне на ценови предложения   (pdf - 219,00KB) - 27 май 2020 16:49
Протокол   (pdf - 2,98MB) - 10 юни 2020 10:21
Решение за избор на изпълнител   (pdf - 626,00KB) - 10 юни 2020 10:22
Договор   (pdf - 5,13MB) - 05 авг 2020 14:25
Приложение №1 към договора   (pdf - 1,48MB) - 05 авг 2020 15:50
Приложение №2 към договора   (pdf - 13,83MB) - 05 авг 2020 15:51
Приложение №3 към договора   (pdf - 457,00KB) - 05 авг 2020 15:51
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 2,67MB) - 05 авг 2020 15:52
Обявление за приключване на договор   (pdf - 1,27MB) - 26 авг 2020 14:42

 28 септември 2020 | 15:13