МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2020-0006 „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от ГДНП

30 апр 2020

на територията на Западна, Югоизточна и Североизточна България“

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 28.04.2020 г. 
Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ГДНП на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”

Обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ГДНП на територията на „Електроразпределение Юг” ЕАД”

Обособена позиция № 3 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структура на МВР, обслужвана от Главна дирекция „Национална полиция“ на територията на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД“

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 1,17MB) - 30 апр 2020 11:55
Обявление за поръчка   (pdf - 2,36MB) - 30 апр 2020 11:57
Документация с образци и приложения   (docx - 66,00KB) - 30 апр 2020 11:57
Приложение № 1 - Техническа спецификация ОП1   (pdf - 304,00KB) - 30 апр 2020 11:57
Приложение № 2 - Техническа спецификация ОП2   (pdf - 508,00KB) - 30 апр 2020 11:58
Приложение № 3 - Техническа спецификация ОП3   (pdf - 497,00KB) - 30 апр 2020 11:58
eЕЕДОП   (zip - 95,00KB) - 30 апр 2020 11:58
Проект на договор за обособена позиция 1   (docx - 50,00KB) - 30 апр 2020 11:59
Проект на договор за обособена позиция 2   (docx - 49,00KB) - 30 апр 2020 11:59
Проект на договор за обособена позиция 3   (docx - 49,00KB) - 30 апр 2020 11:59
Протокол № 1   (pdf - 2,30MB) - 12 юни 2020 15:38
Съобщение за отваряне на ценовите предложения   (pdf - 285,00KB) - 23 юни 2020 17:09
Протокол № 2   (pdf - 8,91MB) - 01 юли 2020 13:49
Протокол № 3   (pdf - 1,05MB) - 01 юли 2020 13:50
Доклад   (pdf - 11,87MB) - 01 юли 2020 13:50
Решение за избор на изпълнители   (pdf - 584,00KB) - 01 юли 2020 13:50
Договор за обществена поръчка - обособена позиция № 1   (pdf - 8,65MB) - 05 ное 2020 13:03
Договор за обществена поръчка - обособена позиция № 2   (pdf - 9,48MB) - 05 ное 2020 13:03
Договор за обществена поръчка - обособена позиция № 3   (pdf - 10,42MB) - 05 ное 2020 13:04
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,81MB) - 05 ное 2020 13:05

 05 ноември 2020 | 13:11