МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2020-0003 „Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система за нуждите на патрулната дейност на Охранителна полиция (АИСПДОП)“

03 апр 2020

финансирана по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 г.

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 31.03.2020 г

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 3,84MB) - 03 апр 2020 10:44
Обявление за поръчка   (pdf - 7,76MB) - 03 апр 2020 10:44
Документация с образци и приложения   (pdf - 734,00KB) - 03 апр 2020 10:44
Техническа спецификация-Приложение № 1   (pdf - 720,00KB) - 03 апр 2020 10:45
еЕЕДОП-Приложение № 2   (zip - 97,00KB) - 03 апр 2020 10:45
Проект на договор-Приложение № 3   (pdf - 560,00KB) - 03 апр 2020 10:45
Oбразци на документи   (doc - 335,00KB) - 03 апр 2020 10:45
Разяснения   (pdf - 4,97MB) - 28 апр 2020 11:17
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация   (pdf - 887,00KB) - 30 апр 2020 11:44
Обявление за възложена поръчка (прекратена)   (pdf - 1,99MB) - 03 юли 2020 10:33
Решение за прекратяване на процедурата   (pdf - 1,02MB) - 15 юни 2020 14:10

 03 юли 2020 | 10:34