МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2020-0005 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ГДНП

30 апр 2020

на територията на Западна България“, по 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за Главна дирекция „Национална полиция“ на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД” ; 

Обособена позиция № 2
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за Зонално жандармерийско управление-София при Главна дирекция „Национална полиция“ на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”  


Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 28.04.2020 г. 

 02 юни 2020 | 16:29