МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2020-0005 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ГДНП

30 апр 2020

на територията на Западна България“, по 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за Главна дирекция „Национална полиция“ на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД” ; 

Обособена позиция № 2
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за Зонално жандармерийско управление-София при Главна дирекция „Национална полиция“ на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”  


Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 28.04.2020 г. 

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 3,30MB) - 30 апр 2020 15:18
Обявление за поръчка   (pdf - 7,99MB) - 30 апр 2020 15:19
Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 (Приложение № 1)   (pdf - 2,67MB) - 30 апр 2020 15:20
Техническа спецификация по Обособена позиця № 2 (Приложение № 2)   (pdf - 2,44MB) - 30 апр 2020 15:20
Документация за обществена поръчка с образци на документи   (docx - 72,00KB) - 30 апр 2020 15:21
Единен европейски документ за обществена поръчка (ESPD-BG1)   (doc - 207,00KB) - 30 апр 2020 15:22
Проект на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 1   (pdf - 10,53MB) - 30 апр 2020 15:24
Проект на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2   (pdf - 10,57MB) - 30 апр 2020 15:25
Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП (образец)   (docx - 13,00KB) - 02 юни 2020 16:27
Протокол № 1   (pdf - 8,98MB) - 22 юни 2020 13:36
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения   (pdf - 635,00KB) - 07 юли 2020 15:22
Протокол № 2   (pdf - 9,93MB) - 22 юли 2020 16:02
Протокол № 3   (pdf - 6,90MB) - 22 юли 2020 16:02
Доклад   (pdf - 24,66MB) - 22 юли 2020 16:03
Решение за определяне на изпълнител по поз. 1 и поз . 2   (pdf - 2,03MB) - 22 юли 2020 16:04
Договор за обществена поръчка - поз. 1   (pdf - 24,42MB) - 30 окт 2020 14:21
Обявление за възложена поръчка - поз. 1   (pdf - 5,07MB) - 30 окт 2020 14:23
Договор за обществена поръчка - поз. 2   (pdf - 23,54MB) - 30 окт 2020 14:25
Обявление за възложена поръчка - поз. 2   (pdf - 5,06MB) - 30 окт 2020 14:27

 30 октомври 2020 | 14:33