МВР

ГД "Национална полиция"

 

Организация и дейност на Съвета за социално Партньорство в МВР, ЗЖУ-Бургас м. 03

21 апр 2020

Правила за организацията и дейността на Съвета за социално Партньорство в МВР, ЗЖУ-Бургас м. 03

Протокол_6811p-4024

 21 април 2020 | 14:29