МВР

ГД "Национална полиция"

 

Организация и дейност на Съвета за социално Партньорство в МВР, ЗЖУ-Бургас м. 06

20 юли 2020

Правила за организацията и дейността на Съвета за социално Партньорство в МВР, ЗЖУ-Бургас м. 06

Протокол_6811p-8228

 20 юли 2020 | 14:35