МВР

ГД "Национална полиция"

 

Организация и дейност на Съвета за социално Партньорство в МВР, ЗЖУ-Монтана

27 мар 2020

Правила за организацията и дейността на Съвета за социално Партньорство в МВР, ЗЖУ-Монтана

Протокол_6815р-4084

 27 март 2020 | 17:02