МВР

ГД "Национална полиция"

 

Организация и дейност на Съвета за социално Партньорство в МВР, ЗЖУ-Плевен м. 07

29 юли 2020

Дейност на комисията за социален диалог в МВР, ЗЖУ-Плевен м. 07

Протокол-6816Р-2389

 29 юли 2020 | 10:32