МВР

ГД ПБЗН

 

Благодарност от кмета на с. Мало Бучино

     

                                                       ДО ДИРЕКТОРА НА 
                                                       НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
                                                      “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
                                                       ГЛАВЕН КОМИСАР НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

          Уважаеми господин главен комисар,

          Повод за написаното от мен по-долу е желанието ми да изразя своята благодарност и възхищение от професионалните и самоотвержени  действия на подчинените Ви при погасяването на възникналия пожар в землището на село Мало Бучино на 21.07.2008 г.
          В резултат на пожара бяха застрашени около 100 дка в района на местността “Въртока”, намиращ се в непосредствена близост до планина Люлин. Местността е наречена така, защото метеорологичните условия са такива, че вятърът непрекъснато изменя своята посока. Това създава непредвидими обстоятелства и усложняване предприеманите действия за овладяване на пожара.
         Благодарение на професионалните действия на полковник Иван Дончев, заместник-началник на СДПБЗН, вещината с която прецени обстановката, природните особености, критичната ситуация и своевременното му разпореждане за осигуряване на 6 пожарни автомобила, които да заградят стихията, пожарът беше локализиран и потушен.
        При гасенето на пожара дейно участваха и жителите на село Мало Бучино под ръководството на Веселин Пенев. Особено се изявиха вашият служител – пожарникарят в отпуск младши инструктор Божидар Петров, Мариана Цветкова, Мария Петрова, Иван Гълъбов и др.
        Уважаеми господин главен комисар,
        Още веднъж искам да изкажа благодарността си на Вас и на Вашите подчинени във връзка с предприетите високо професионални действия при потушаването на възникналия пожар. Благодарение на тях бяха спасени ценни природни ресурси и предотвратени човешки жертви и загуба на имущество.
        От все сърце желая на Вас и на Вашите служители много здраве и успехи във високо отговорната ви работа.


                                               С уважение: ИВАН БРАТОЕВ – кмет на с. МАЛО БУЧИНО