МВР

ГД ПБЗН

 

Благодарствено писмо от началника на Генералния щаб на Българската армия

 за участието на представители на ръководената от Вас Национална служба “Пожарна и безопасност и защита на населението” в провеждането на мероприятията, свързани с 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия.

                                               ДО ДИРЕКТОРА НА 
                                               НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
                                              “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

                                               ПРИ МВР
                                               ГЛАВЕН КОМИСАР НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

                ГОСПОДИН ГЛАВЕН КОМИСАР,
                Приемете от името на ръководството на Генералния щаб на Българската армия и лично от мен нашата благодарност за участието на представители на ръководената от Вас Национална служба “Пожарна и безопасност и защита на населението” в провеждането на мероприятията, свързани с 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия.
                Вярвам, че добрите ни взаимоотношения и сътрудничество ще продължат и в бъдеще.
                Използвам случая да ви пожелая добро здраве и по-нататъшни успехи във високоотговорната Ви дейност!

 

 

                                                                              С уважение,
                                                                              Генерал ЗЛАТАН СТОЙКОВ
                                                                                           (п)
8 май 2008 г.
  София