МВР

ГД ПБЗН

 
Протокол от заседание на комисия за социален диалог в ГДПБЗН, проведено на 10.02.2020 г.

Годишен доклад от дейността на комисията за социален диалог в ГДПБЗН-МВР през 2019 г.

Протокол от заседание на комисия за социален диалог в ГДПБЗН, проведено на 18.12.2019 г.

Протокол от заседание на комисия за социален диалог в ГДПБЗН, проведено на 24.09.2019 г.

Протокол от заседание на комисия за социален диалог в ГДПБЗН, проведено на 26.06.2019 г.

Годишен доклад от дейността на комисията за социален диалог в ГДПБЗН-МВР през 2018 г.

Протокол от заседание на комисия за социален диалог в ГДПБЗН, проведено на 29.03.2019 г.

ГРАФИК за провеждане на редовни заседания на комисията за социален диалог в ГДПБЗН-МВР през 2019 г.

Протокол от заседание на комисия за социален диалог в ГДПБЗН, проведено на 19.12.2018 г.

Протокол от заседание на комисия за социален диалог в ГДПБЗН, проведено на 17.09.2018 г.