МВР

ГД ПБЗН

 

Процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на опаковъчни машини"

03 юли 2018

Съобщение по чл. 193 от Закона за обществени поръчки

На основание чл. 193 от ЗОП, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: "Доставка на опаковъчни машини", се прекратява, поради обстоятелството, че е установена техническа грешка при откриването ѝ, която не може да бъде отстранена, без това да промени условията, при които е обявена, а именно:

В т. 16 - „Допълнителни консумативи“ от техническата спецификация на машина за вертикално опаковане със стреч фолио е допусната техническа грешка в броя на „Стреч фолио за автоматични и полуавтоматични машини за опаковане“.
Прикачени документи Информация за публикувана обява   (pdf - 337,00KB) - 03 юли 2018 10:41
Обява - рег. № 198300-3771/02.07.2018 г.   (doc - 112,00KB) - 03 юли 2018 10:42
Документация   (zip - 115,00KB) - 03 юли 2018 10:42

 11 юли 2018 | 13:47